NordkappNô͘-ui Finnmark Kūn ê chi̍t-ê ki-chân chèng-koân. I-ê hêng-chèng tiong-sim ūi-tī Honningsvåg. Choân siâⁿ jîn-kháu 3,219 lâng; hêng-chèng-khu bīn-chek 924.97 pêng-hong kong-lí.

Nordkapp
Nordkapp ê hui-kì
Hui-kì
ê uī-tì
ê uī-tì
Kok-ka  Nô͘-ui
Kūn Finnmark
Siú-hú Honningsvåg
Chèng-hú
 - Lūi-hêng Ki-chân chèng-koân
 - Siú-tiúⁿ Kristina Hansen
Bīn-chek
 - Lóng-chóng 924.97 km2
Jîn-kháu
 - Lóng-chóng 3,219 lâng
Sî-khu CET (UTC+1)
 - Jo̍at--lâng CEST (UTC+2)