Pak-pêng

(Tùi North choán--lâi)
Hong-ūi
Sai-pak Pak Tang-pak
Sai + Tang
Sai-lâm Lâm Tang-lâm

Pak-pêng (北-) sī siong-tùi lâm-pêng ê hong-ūi; iā ū pak (北), pak-sì (北勢) ia̍h-sī pak-hong (北方) ê kóng-hoat.