NorthumberlandEngland tang-pak ê chi̍t-ê kūn (county), sī chi̍t-ê hui-to͘-chhī-kūn (non-metropolitan county), jîn-kháu tāi-iok ū 309,900. I ê pak-bīn sī Scotland, se-bīn sī Cumbria, lâm-bīn kap Durham kūn í-ki̍p Tyne and Wear siong-chiap.

Northumberland tī England ê ūi-tì.
Rothbury, Northumberland.