CumbriaEngland sai-pak ê chi̍t-ê kūn (county), sī chi̍t-ê hui-to͘-chhī-kūn (non-metropolitan county), jîn-kháu tāi-iok ū 498,800. I ê pak-bīn sī Scotland, tang-bīn sī Northumberland kap Durham, lâm-bīn sī Lancashire, tang-lâm sī North Yorkshire.

Cumbria tī England ê ūi-tì.
Ulverston, Cumbria ê chi̍t-ê tìn.