County Durham ia̍h-sī Durham Kūn, sī England tang-pak ê chi̍t-ê kūn (county), sī chi̍t-ê hui-to͘-chhī-kūn (non-metropolitan county), jîn-kháu tāi-iok ū 493,470. I ê pak-bīn sī Northumberland kap Tyne and Wear, se-bīn sī Cumbria, lâm-bīn kap North Yorkshire, Darlington, Stockton-on-Tees í-ki̍p Hartlepool siong-chiap.

County Durham tī England ê ūi-tì.

Le̍k-sú-siōng, Durham ê keng-chè ki-chhó͘ sī thih-khòng kap mûi-khòng[1]. Chit-ê kūn ê hōan-ûi tī chit-kúi-cha̍p-nî-lâi ê piàn-tōng chin-chōe, "Durham" chit-ê jī iā-ū chin-chōe bô-kāng-khóan ê ì-sù.

Chham-khó chu-liāu

siu-kái
  1. Durham County Council - History and Heritage of County Durham Archived 2007-11-20 at the Wayback Machine.. Retrieved 30 November 2007.