Stockton-on-TeesEngland tang-pak ê chi̍t-ê chū-tī-chhī-tìn (borough) kap Tan-it Chū-tī-thé (Unitary Authority), khò-kīn Tees hô (River Tees) jîn-kháu tāi-iok ū 189100.

Stockton-on-Tees tī England ê ūi-tì.

I ê pak-bīn sī County Durham kap Hartlepool, lâm-bīn sī North Yorkshire, tang-bīn sī Middlesbrough kap Redcar and Cleveland. Kî-tiong ê chú-iàu siâⁿ-chhī tio̍h hō-kiò Stockton-on-Tees.