Oʻahu, (Tâi-gú: Ō͘-á-tó; hàn-jī: 芋仔島;[1] Eng-gí siá Oahu), sī Hawaiʻi ê tē 3 tōa tó-sū, mā sī jîn-kháu siāng chē ê chi̍t-ê, Hawaiʻi siú-to͘ Honolulu tio̍h tī i-ê lâm-pêng hái-hoāⁿ.

Oʻahu

Chham-khóSiu-kái

  1. 陳柏壽. 啊若無欲按那. 1999-12-16.