Koān (Oa̍t-lâm)

(Tùi Oa̍t-lâm ê koān choán--lâi)

Koān (Oa̍t-lâm-gí: huyện; Jī-lâm: 縣) sī Oa̍t-lâm ê chi̍t chióng tē-jī kip hêng-chèng-khu, hām kūn (quận), séng ti̍t-sio̍k siâⁿ-phò͘ (thành phố trực thuộc tỉnh), kap chhī-siā (thị xã) kāng kip. Koān sī tē-it kip hêng-chèng-khu, pau-hâm séng (tỉnh) kap tiong-iong ti̍t-sio̍k siâⁿ-phò͘ (thành phố trực thuộc trung ương), ē-kha ê hun-khu. Koān ē-kha koh pun chò tē-saⁿ kip hêng-chèng-khu, pau-hâm chhī-tìn (thị trấn) kap siā ().