Okuni (阿国), he̍k-chiá kiò Izumo no Okuni (出雲阿国), sī Ji̍t-pún ê bú-chiá, i ê bú hông jīn-ûi sī Kabuki ê goân-thâu.

Okuni kabuki byobu-zu cropped and enhanced.jpg

Chham-khóSiu-kái

  • Kathleen Kuiper, pian. (2010). "Okuni". Britannica Guide to the World's Most Influential People: 100 Most Influential Women of All Time. Encyclopaedia Britannica, Inc. ISBN 978-1-61530-058-7.