Oregon Lō͘-sòaⁿ 51

Oregon Lō͘-sòaⁿ 51 (Eng-bûn: Oregon Route 51; sok-siá MT 51) sī chi̍t tiâu ūi-tī Bí-kok Oregon Chiu ê chiu-kip kong-lō͘.

OR 51.svg
Oregon Lō͘-sòaⁿ 51
Oregon Route 51
Lō͘-sòaⁿ ê ki-pún chu-sìn
Uî-hō͘ pō͘-bûn Oregon Kau-thong Pō͘-bûn
Chú-iàu ê kau-hōe kong-lō͘