Sin-bûn-chóa

(Tùi Pò-chóa choán--lâi)

Sin-bûn-chóa (新聞紙), mā ū kóng sin-bûn (新聞) ia̍h pò-chóa (報紙), sī choan-bûn pò-tō sin-bûn kap kî-tha siau-sit, kiam hō͘ lâng teng kóng-kò, pēng-chhiá tēng-sî hoat-chhut ê chi̍t lūi ìn-soat-phín.

1918 nî ê chi̍t hūn New York Sî-pò.