Pòaⁿ-hóng-á (半仿仔), khah chho͘-sio̍k ê kóng-hoat iū-koh kiò-chòe cha̍p-chéng-á (雜種仔), sī iōng-lâi hêng-iông chi̍t khóan lâng, in ê pē-bú lâi-chū bô-kâng ê jîn-chéng ia̍h-sī kok-ka.

Chē-chē khóan ê pòaⁿ-hóng-á.