Pó-lêng (保寧; 969 nî ~ 979 nî) sī Liâu-tiâu Kéng-chong ê liân-hō; chêng-āu 11 tang.

保寧
Pó-lêng
969 nî ~ 979 nî
Kok-ka
Liâu-tiâu
Kun-chú
Kéng-chong
Tn̂g-té
11 tang

Tōa Tāi-chì

siu-kái

Chham sin-le̍k kap kan-chi ê tùi-chiàu-pió

siu-kái

Siong-koan

siu-kái


Pó-lêng (Liâu)
Chiap-sio̍k
Èng-le̍k
Liâu-tiâu ê liân-hō Kè-sio̍k
Khiân-heng