Pó-têng Lê-cho̍k Biâu-cho̍k Chū-tī-koān

Pó-têng Lê-cho̍k Biâu-cho̍k Chū-tī-koān (保亭黎族苗族自治縣) sī Tiong-kok Hái-lâm-séng ê 1 ê chū-tī-koān.