Příbram Koān (Okres Příbram) sī Czech ê chi̍t ê koān (okres).

Příbram Koān
Okres Příbram
—  Koān  —
Příbram Koān ê hêng-chèng hoān-ûi ê uī-tì
Příbram Koān ê hêng-chèng hoān-ûi ê uī-tì
Příbram Koān ê hêng-chèng hoān-ûi
Kok-ka  Czech
Siú-hú Příbram
Jîn-kháu
 - Lóng-chóng 113,662 lâng


Che sī chi̍t phiⁿ koan-î Czech tē-lí ê phí-á-kiáⁿ. Chhiáⁿ tàu khok-chhiong.