Přerov Koān (Okres Přerov) sī Czech ê chi̍t ê koān (okres).

Přerov Koān
Okres Přerov
—  Koān  —
Přerov Koān ê hêng-chèng hoān-ûi ê uī-tì
Přerov Koān ê hêng-chèng hoān-ûi ê uī-tì
Přerov Koān ê hêng-chèng hoān-ûi
Kok-ka  Czech
Siú-hú Přerov
Jîn-kháu
 - Lóng-chóng 135,437 lâng


Che sī chi̍t phiⁿ koan-î Czech tē-lí ê phí-á-kiáⁿ. Chhiáⁿ tàu khok-chhiong.