Pún-bûn--ê chèng-khak piau-tê sī pH. In-ūi kī-su̍t hàn-chè, thâu jī-bó piàn toā-siá.

pH sī ùi kheng lî-chú (H+) ê o̍ah-sèng lâi-khòaⁿ, tùi iông-e̍k sng-sèng ê chhek-liông.