Iông-e̍k (溶液; Eng-bûn: solution) sī iû nn̄g chióng í-siōng ê bu̍t-chit lâi cho͘-sêng ê chiâu-ûn jî-chhiáⁿ ún-tēng ê hun-sàn hūn-ha̍p-bu̍t. Pī iûⁿ-kái ê bu̍t-chit hō-chò iông-chit, ah iûⁿ-kái iông-chit ê bu̍t-chit hō-chò iông-che.

Iâm-chúiiâm (iông-chit) kap chúi (iông-che) cho͘-sêng ê iông-e̍k.