Pan Chiau (班昭, iok 45 - 117) sī Hàn-tiâu ê bûn-ha̍k-ka, sú-ha̍k-ka, Hàn-su (漢書) ê chok-chiá chi it.

Pan Chiau

Chham-khóSiu-kái

  • "Ban Zhao". 300 Women Who Changed the World. Encyclopædia Britannica.