Panchen Lama (Chōng-gí: པན་ཆེན་བླ་མ) sī Se-chōng Hu̍t-kàu Gelug-phài--ê 1--ê choán-sè thoân-sêng--ê tulku (hoa̍t-hu̍t).

Kin-á-ji̍t ê Panchen Lama sī Panchen Lama 11-sè. Tiong-hôa Jîn-bîn Kiōng-hô-kok sêng-jīn ê Panchen Lama 11-sè sī Gyaincain Norbu, Dalai Lama sêng-jīn ê sī Gedhun Choekyi Nyima.