The̍h-lâi piau pa̍t--ê giân-gí--ê sû--ê pang-bô͘.

Iōng-hoatSiu-kái

{{lang|gí-giân--ê ISO 639 bé|goā-gí bûn-jī}}. Tùi chiàⁿ kàu tò ê bûn-gī(Eng-gí: right-to-left) (A-la-pek-gí, Hi-pek-lâi-gí téng) ài ēng {{rtl-lang}}.

Siu-kái

Beh piau Tiâu-sián-gí (ISO 639 bé: ko) "대만의 문화" (Tâi-oân--ê bûn-hoà):

{{lang|ko|대만의 문화}}

Kiat-kó:

대만의 문화