Pang-bô͘:Neogene graphical timeline

Sin-seⁿ-kí ê koan-kiān sū-kiāⁿ
-24 —
-22 —
-20 —
-18 —
-16 —
-14 —
-12 —
-10 —
-8 —
-6 —
-4 —
-2 —
0 —
Oân-sin-sè khai-sí tī 11.7 ka chêng
Koan-kiàn Sin-seⁿ-kí sū-kiāⁿ ê iok-lio̍k sî-kan-chhioh.
Ti̍t chhioh: pah-bān tang chêng.

References

These references will appear in the article, but this list appears only on this page.
  1. Krijgsman, W.; Garcés, M.; Langereis, C. G.; Daams, R.; Van Dam, J.; Van Der Meulen, A. J.; Agustí, J.; Cabrera, L. (1996). "A new chronology for the middle to late Miocene continental record in Spain". Earth and Planetary Science Letters. 142 (3-4): 367–380. Bibcode:1996E&PSL.142..367K. doi:10.1016/0012-821X(96)00109-4.