Pardubice Koān (Okres Pardubice) sī Czech ê chi̍t ê koān (okres).

Pardubice Koān
Okres Pardubice
—  Koān  —
Pardubice Koān ê hêng-chèng hoān-ûi ê uī-tì
Pardubice Koān ê hêng-chèng hoān-ûi ê uī-tì
Pardubice Koān ê hêng-chèng hoān-ûi
Kok-ka  Czech
Siú-hú Pardubice
Jîn-kháu
 - Lóng-chóng 168,386 lâng


Che sī chi̍t phiⁿ koan-î Czech tē-lí ê phí-á-kiáⁿ. Chhiáⁿ tàu khok-chhiong.