Parthia Tè-kok

Parthia Tè-kok chûn-chāi tī Chêng 247 nî kàu Āu 224 nî kan, sī tong-sî chú-iàu ê Iran hē chèng-tī kiam bûn-hòa sè-le̍k, thóng-tī Iran kap Iraq téng só͘-chāi.