PascalineHoat-kok sò͘-ha̍k-ka Blaise Pascal1642 nî hoat-bêng ê chi̍t khoán ki-hâi, ē-sái chō ti̍t-chiap ê ka-hoat kap kiám-hoat. Chit-ê hoat-bêng khai-chhòng liáu āu-lâi kúi-a pah nî ê kè-sǹg-ki gián-kiù.

Pascaline ê sêng-phín.