Pashtun-lâng

Pashtun-lâng sī chú-iàu toà tī Afghanistan kap Pakistan ê bîn-cho̍k, tī thong sè-kài ū 4900 bān lâng chó͘-iū.

Pashtun tī Afghanistan