Pavel Ivanovich Ibis (1852 nî 6 goe̍h 161877 nî) sī Estonia chhut-sì ê Lō͘-se-a chúi-peng, i ùi 1872 nî tùi Askold kun-lām sè-kài kiâⁿ-chûn, bat ùi 1875 nî tùi Hiong-káng ka-tī kòe Tâi-oân ê Táⁿ-káu lú-hêng, kì-lio̍k tong-tē hong-thó͘.

I ùi Tâi-oân ê sî kám-kak phòa-pēⁿ, āu-bóe tńg Au-chiu ióng-pēⁿ, siōng-bóe ùi Italia ê Pisa kòe-sin.

Chham-khóSiu-kái