Pe̍h-cho̍k

(Tùi Peh-cho̍k choán--lâi)

Peh-cho̍k (Hàn-jī: 白族; Peh-gí: Baipho) sī Tiong-kok Hûn-lâm-séng ê chi̍t-ê bîn-cho̍k. Peh-cho̍k bat kiàn-li̍p Tāi-lí-kok.

Peh-cho̍k ê cha-bó͘-lâng.