Phêⁿ Bêng-bín (彭明敏, 1923 nî 8 goe̍h 15 chhut-sì) sī Tâi-oân ū-miâ ê kok-chè-hoat ha̍k-chiá, Tâi-oân to̍k-li̍p ūn-tōng ê sian-hêng-chiá. 1964 nî Phêⁿ Bêng-bín kap Chiā Chhong-bín, Gūi Têng-tiâu chò-hoé khí-chhó Tâi-oân Chū-kiù Ūn-tōng Soan-giân.

Lâi-le̍k siu-kái

Phêⁿ Bêng-bín tī Tāi-kah chhut-sì, hit-chūn î-ê lāu-pē Phêⁿ Chheng-khò (彭清靠) tī hia chò i-seng.

Chham-khó siu-kái

Goā-pō͘ liân-kiat siu-kái