Phòe-im (配音) sī kā siaⁿ-im ka-ji̍p iáⁿ-phìn ê kòe-têng, it-poaⁿ sī teh kóng phòe-im-oân thè kak-sek phòe siaⁿ-im ê tōng-chok.

Phòe-im ê lo̍k-im-sek