Phòng-phù (Ji̍t-gí: ポンプ, Hùn-lēng-sek: Ponpu; Eng-gí: pump) sī kò͘ ap-le̍k chhiūⁿ e̍k-thé, khì-thé--ê ki-hâi. Iōng kńg-lê--ê, gí-á (gear), iah-sī iōng oa̍h-sng (oa̍h-that, pistro) óng-ho̍k (往復) ūn-tōng téng hong-hoat thiu liû-thé (流體). Lēng-goá, iōng chhiú hia̍p-chúi--ê phòng-phù, kiò-chó chúi-hia̍p-á.

phòng-phù
chúi-ku (phòng-phù)
chúi-hia̍p-á

Chham-khóSiu-kái