Phòng-phā[1] (膨皰; blister), he̍k-chiá chúi-phā[1] (水皰), sī chi̍t chióng phôe-hu piáu-chân ê chek-chúi hiān-siōng, hō͘ phôe-hu seⁿ chò phòng-phòng ê iūⁿ.

Phòng-phā

Chham-khóSiu-kái

  1. 1.0 1.1 I-io̍h Chhiú-chheh, Maryknoll, 1975.

Gōa-pō͘ liân-kiatSiu-kái