Phang-gí (hàn-jī: 蜂蟻; ha̍k-miâ: Hymenoptera) sī chi̍t tōa-lūi khun-thiông, ian-iⁿ (káu-hiā, kak-phang, bi̍t-phang) kah ia̍p-phang lóng sio̍k-î chit lūi.

AD2009Sep09 Vespula germanica 01.jpg