Pharaoh (Sèng-keng Hi-pek-lâi-gí: פרעה par‘ōh; Hi-lia̍p-gí: φαραώ pharaō) he̍k-chiá hoan-e̍k chò Hoat-ló (法老) ia̍h-sī Hoat-ló-ông (法老王), sī Kó͘ Ai-ki̍p ê kok-ông hâm-thâu, it-tī sú-iōng kàu Hi-lia̍p-hòa sî-tâi chìn-chêng.