Phobos (oē-chheⁿ)

PhobosHoé-chheⁿ 2 lia̍p oē-chheⁿ kî-tiong chi̍t lia̍p. Chit-ê miâ chí Hi-lia̍p sîn-oē ê sîn-bêng Phobos, i sī Ares kah Aphrodite ê kiáⁿ.

Phobos Phobos symbol (fixed width).svg