Phra Bat Somdet Pwarenthramet Mahisaret-rangsant Phra Pinklao Chao Yu Hua (Thài-kok-gí: พระบาทสมเด็จพระปวเรนทราเมศมหิศเรศรังสรรค์ พระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัว, 1808 nî 9 goe̍h 4 ji̍t – 1866 nî 1 goe̍h 7 ji̍t), pún-miâ Pinklao (ปิ่นเกล้า), sī Thài-kok le̍k-sú lāi-bīn Rattanakosin Ông-kok ê chi̍t ê jī-ông, 1851 nî kàu 1866 nî chāi-jīm.

Pinklao