Plzeň-město Koān (Okres Plzeň-město) sī Czech ê chi̍t ê koān (okres).

Plzeň-město Koān
Okres Plzeň-město
—  Koān  —
Plzeň-město Koān ê hêng-chèng hoān-ûi ê uī-tì
Plzeň-město Koān ê hêng-chèng hoān-ûi ê uī-tì
Plzeň-město Koān ê hêng-chèng hoān-ûi
Kok-ka  Czech
Siú-hú Pilsen
Jîn-kháu
 - Lóng-chóng 184,871 lâng


Che sī chi̍t phiⁿ koan-î Czech tē-lí ê phí-á-kiáⁿ. Chhiáⁿ tàu khok-chhiong.