Poitiers (Hoat-gí ho͘-im: [pwatje]) sī Hoat-kok se-tiong-pō͘ Clain Hô téng ê siâⁿ-chhī, sī Vienne koān ê siú-hú, mā sī chi̍t-ê commune hêng-chèng-khu.