PortsmouthEng-lân lâm-pêng hái-hōaⁿ ê chi̍t-ê siâⁿ-chhī. Hêng-chèng-siōng sī chi̍t-ê tan-it koán-khú (unitary authority), thoân-thóng siōng sǹg sī tián-lé kūn (ceremonial county) Hampshire ê chi̍t hūn.

Portsmouth ê ūi-tì