PoseidonHi-lia̍p sîn-ōe lāi ê hái-sîn; Zeus ê a-hiaⁿ kiam Hades ê sió-tī. I-ê siōng-teng-bu̍t sī "Poseidon sam-chhe". Lô-má sîn-ōe lāi ê Neptune kî-si̍t chiū sī Poseidon ê tùi-èng sîn-bêng.

Poseidon ê tiau-siōng