Tiâu-sián ū kî-tha ê ì-sù, chhiáⁿ-khoàⁿ: Pu̍t-hái (khu-pia̍t-ia̍h)

Pu̍t-hái (Hàn-jī: 渤海) sī Tiong-kok ê chi̍t phiàn lōe-hái, iā sī Thài-pêng-iûⁿ ê chi̍t pō͘-hūn.

Pu̍t-hái ê ūi-tì