Pyrénées-Atlantiques

Hoat-kok ê chi̍t khóan

Pyrénées-AtlantiquesHoat-kok ê chi̍t-ê koān (département), jîn-kháu ū 625,000, thó͘-tē bīn-chek 7,645 km².

Pyrénées-Atlantiques
Pyrénées-Atlantiques ê kî-á
Kî-á
Pyrénées-Atlantiques ê hui-kì
Hui-kì
Pyrénées-Atlantiques tī Hoat-kok ê ūi-tì ê uī-tì
Pyrénées-Atlantiques tī Hoat-kok ê ūi-tì ê uī-tì
Pyrénées-Atlantiques tī Hoat-kok ê ūi-tì
Kok-ka Hoat-kok
Tōa-khu Nouvelle-Aquitaine
Siú-hú Navarrenx
Jîn-kháu
 - Lóng-chóng 656,608 lâng
Bāng-chām www.pyrenees-atlantiques.pref.gouv.fr

Tē-lí siu-kái

Tī pún koān sì-ûi ê hêng-chèng-khu ū Gers, Hautes-Pyrénées, Landes, Aragón, Euskadi.