Quảng Ngãi Séng

Quảng NgãiOa̍t-lâm Tiong-lâm-pō͘ (Nam Trung Bộ) tē-khu ê chi̍t-ê séng, séng-hōeQuảng Ngãi, jîn-kháu ū 1,295,600.

Quảng Ngãi ê ūi-tì.

Hêng-chèng-khuSiu-kái