Queensland Chū-iû Kok-ka Tóng

Queensland Chū-iû Kok-ka Tóng (Eng-bûn: Liberal National Party of Queensland; kán-séng-siá LNP) sī Australia ê chi̍t-ê chèng-tóng.

Queensland Chū-iû Kok-ka Tóng
Liberal National Party of Queensland
Kán-séng-siá LNP
Chham-gī-īⁿ 6 se̍k
Chiòng-gī-īⁿ 22 se̍k