Robert Palmer Beasley (1936 nî 4 goe̍h 292012 nî 8 goe̍h 25) sī Bí-kok chhut-sin ê chi̍t ūi i-seng kiam kong-kiōng ūi-seng kap lûi-hêng-pēⁿ-ha̍k ha̍k-chiá, i tī 1968 nî kàu Tâi-oân chò gián-kiù, sī Tâi-oân B-hêng Koaⁿ-iām khòng-chè kap tiāu-cha ê tiōng-iàu jîn-bu̍t.