Radovan Karadžić (Serbia-gí: Радован Караџић, 1945 nî 6 goe̍h 19 ji̍t chhut-sì ) sī Bosnia kap Herzegovina lāi-té Srpska Kiōng-hô-kok ê chóng-thóng, i ê chóng-thóng jīm-kî tī 1992 nî kàu 1996 nî.

Radovan Karadžić

2016 nî 3 goe̍h 24 ji̍t, in-ūi i tī Bosnia Chiàn-cheng ê chiàn-cheng-choē, hō͘ Chêng Yugoslavia Kok-chè Hêng-sū Hoat-têng phoàⁿ kam-kìm 40 nî.