Richard C. Koo, Hàn-miâ Ko͘ Tiâu-bêng (辜朝明), 1954 nî chhut-sì, sī tiām Ji̍t-pún Nomura Chóng-ha̍p Gián-kiù-só͘ (野村総合研究所) teh gián-kiù ê Bí-kok keng-chè-ha̍k-ka, i sī Tâi-oân-hē Bí-kok-lâng.