Richard Matthew Stallman (1953 nî 3 goe̍h 16—) hoat-khí chū-iû nńg-thé ūn-tōng, GNU kè-oē, kap Chū-iû Nńg-thé Ki-kim-hōe. I sī GNU General Public License (GNU GPL) chit-ê chū-iû nńg-thé hí-khó-su ê chok-chiá; GPL tāi-seng thê-chhut copyleft ê khài-liām.

Richard Stallman

Stallman in 2019
Chhut-sì
Richard Matthew Stallman

1953 nî 03 goe̍h 16 ji̍t 1953-03-16(70 hòe)
Phian-miâ rms (RMS)
Kàu-io̍k
Chit-gia̍p
  • Activist
  • programmer
Tù-miâ
Ti̍t-chióng
Bāng-chām stallman.org Edit this at Wikidata
Chhiam-miâ

I oân-ná sī 1-ê ū miâ-siaⁿ ê tiān-náu thêng-sek siat-kè-su. Tiōng-iàu ê chok-phín pau-koah GNU Emacs, GNU C Compiler, GNU Debugger téng-téng.

Chū 1990 nî-tāi tiong-kî kàu taⁿ, i hē chin chē sî-kan thui-sak chū-iû nńg-thé ê lí-liām. I hoán-tùi nńg-thé kò·-sióng ē-sái ū choan-lī, mā hoán-tùi hòng-tōa pán-koân-hoat (copyright) ê sek-iōng hoān-ûi.

Gōa-pō· liân-kiat siu-kái