Sè-kài Bō͘-e̍k Cho͘-chit

Sè-kài bō͘-e̍k cho·-chit (Eng-gí: World Trade Organization, WTO) sī chi̍t-ê koan-hē bō͘-e̍k ê kok-chè cho͘-chit.