Sèng Lawrence Tó (St. Lawrence Island) sī Alaska chiu koán-lāi ê tó-sū, ūi tī leh Bering Hái óa Bering Hái-kiap lâm-pêng ê só͘-chāi.